Logo3

föreläsningar

jakt på vildsvin i VÄXANDE grödor

Välkommen att boka en intressant föreläsning om den spännande skyddsjakten på vildsvin i grödor, från sådd till plöjning.
Föreläsningen hålls av den välkände jägarprofilen Hasse Jansson från Norrby/Fellingsbro. Hasse har skaffat sig en enorm erfarenhet utav jaktformen som förmedlas till åhörarna på ett entusiasmerande, informativt och roligt sätt.
Pris enligt offert.