Logo3

UtbILDNINGSjaktER- Din start på jägarlivet

Jaktskolan erbjuder i samarbete med flera stora gårdar och på olika marker, ett varierat jaktutbud av både fågeljakt och klövviltsjakt med upplägg för den nyblivne jägaren. Dessa utbildningsjakter sker med syfte att ge den nye jägaren KUNSKAP, JAKTUPPLEVELSE och JAKTLYCKA. En bra bas att stå på inför sina framtida steg på jaktens bana. 
Under dessa utbildningsjakter går vi igenom artkännedom, viltbiologi, jaktmetoder, eftersök och tillvaratagning. Genom detta får jägaren med sig kunskap för livet och erfarenhet att på egen hand jaga själv eller med jaktkamrater. 
Exempel på utbildningsjakter som Jaktskolan själv genomför eller förmedlar:
- Smygjakt på vildsvin, rådjur (bockar), dovvilt, kronvilt och mufflonfår
- Vak-/Åteljakt på vildsvin
- Smyg-/vaktjakt på vildsvin i växande grödor sommartid
- Uppflogsjakt på änder
- Gåsjakt med bulvaner  (i samarbete med Gåsjakt i West)
- Duvjakt med bulvaner
- Smyg-/Vakt- eller lockjakt på räv